Tropheus spec. Bemba med fritsvømmende unger.
Foto: Kim Jakobsen.